SoftPack Solution pozbędzie się wewnętrznej bazy

Podczas analizowania wewnętrznej bazy danych programu SoftPack Solution sporządzono raport prezentujący stopień użyteczności oraz popularności aplikacji wchodzących w skład zawartości. Jak wynika z badań, wiele produktów dostępnych lokalnie wyklucza się nawzajem. Dla przykładu oprogramowanie antywirusowe. Raz wybrane i zainstalowane konkretnego producenta powoduje, że pozostałe są bezużyteczne. Raczej rzadko spotykamy się z sytuacjami, gdzie instalujemy dwie […]

Czytaj więcej