Windows Library Installer – Lista zmian

Wersja 1.2
2018-05-16

 • Zaktualizowano Visual C++ 2017 Redistributable do wersji 14.14.26405

Wersja 1.1
2018-05-05

 • Zaktualizowano Microsoft .NET Framework 4.7.2

Wersja 1.0
2018-04-12

 • Pierwsza wersja narzędzia
 • Dodano podstawowe opisy programów
 • Dodano pierwsze pakiety
 • Dodano funkcję szybkiej instalacji

Nowa zawartość:

 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 64-bit
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 64-bit
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 64-bit
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable 64-bit
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable 64-bit
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable 32-bit
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable 64-bit
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 4.7.1
 • Java SE Runtime Environment 8 Update 161 32-bit
 • Java SE Runtime Environment 8 Update 161 64-bit
 • Windows Imaging Component for Windows XP
 • Windows Installer 4.5
 • GTK+ 3.6.4 Runtime Environment 32-bit
 • GTK+ 3.6.4 Runtime Environment 64-bit
 • GPL Ghostscript 9.23 32-bit
 • GPL Ghostscript 9.23 64-bit
 • Gtk#
 • DirectX 11
 • DirectX 9 Redistributable