Menedżer licencji

Projekt w trakcie realizacji

Menedżer licencji to aplikacja wchodząca w skład centrum oprogramowania, odpowiadająca za przechowywanie i licencjonowanie programów zainstalowanych w systemie operacyjnym. Integruje się z klientem centrum oprogramowania. Może być również wykorzystywana do przenoszenia licencji między stanowiskami lub pracy w trybie sieciowym.

Zasada działania menedżera licencji

Menedżer licencji swoje działanie opiera o dwie bazy danych. Pierwsza z nich przechowuje wszystkie klucze, pliki, kody aktywacyjne, certyfikaty, sumy kontrolne, status licencji oraz informacje na temat oprogramowania. Może być zapisana na lokalnym dysku lub w sieci. Podczas licencjonowania nowo zainstalowanej aplikacji, menedżer uzyskuje dostęp do bazy i sprawdza czy dany produkt istnieje. Gdy wynik operacji jest pozytywny, następuje uruchomienie odpowiednich reguł.

Reguły licencjonowania przechowywane są w drugiej bazie i zawierają informacje o sposobie aktywacji aplikacji. Występuje w trzech formach:

  • Zautomatyzowanej – Algorytmy, które automatycznie dodają odpowiednie wpisy np. do rejestru lub generują pliki pozwalające na aktywację programu. Interwencja ze strony użytkownika nie jest potrzebna.
  • Wspomagającej – Aktywacja wymaga ingerencji ze strony użytkownika, ale algorytm krok po kroku przeprowadzi go przez ten proces. Ewentualne kroki, które są przewidywalne mogą zostać zautomatyzowane.
  • Magazynującej – Menedżer licencji traktowany jest tutaj tylko w formie magazynującej klucze licencyjne. Wymagane jest ręczne za licencjonowanie produktu, a reguła dobierze i wyświetli odpowiednie dane, które pasują do danego oprogramowania. Ta reguła działa domyślnie w przypadkach kiedy nie ma zdefiniowanych odpowiednich algorytmów aktywacji dla danego produktu.

Gdy tylko zostanie uruchomiony silnik menedżera oraz odnaleziona licencja, program automatycznie wybiera odpowiednią regułę. Ta natomiast prowadzi przez pozostała część licencjonowania oprogramowania.

Praca sieciowa

Łącząc się z zewnętrzną bazą danych przestawiamy tryb pracy programu na sieciowy. Od tego momentu do uruchomienia menedżera będzie potrzebne hasło, a licencje są przechowywane bezpośrednio na serwerze. Tą samą aplikacją możemy również zarządzać wszystkimi kluczami i przydzielać do poszczególnych stanowisk. Licencja przydzielona przechowywana jest zarówno w bazie sieciowej jak i lokalnej. Ale zarządzać nią może tylko administrator.

Procesy aktywacji i licencjonowania oprogramowania pozostają bez zmian. Różnica jest tylko w formie dodawania kluczy, które w tym wypadku mogą odbywać się zdalnie.