Konfigurator systemu Windows

Projekt obecnie realizowany

Narzędzie wspomagające konfigurację systemów operacyjnych Windows dedykowane dla użytkowników początkujących lub administratorów sieci. Korzysta z wcześniej przygotowanych zbiorów reguł dostępnych w formie skryptów, który każdy z nich posiada zaimplementowany algorytm, dostosowujący parametry danej funkcji. Istnieje również możliwość tworzenia tzw. schematów konfiguracyjnych, zapisywanych do pliku XML. Konfigurator systemu Windows ma za zadanie ujednolicić konfigurację na wszystkich stanowiskach (jeśli to konieczne) lub dobrać taką, aby pozwoliła na jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości sprzętu.

Skrypty, zwane regułami, czerpane są z lokalnego dysku. Mogą być jednak aktualizowane za pośrednictwem aplikacji. Łącząc się z serwerem, sprawdzane są najnowsze dostępne pliki, a następnie dopisywane do istniejącej bazy. Wraz z aktualizacją całego oprogramowania dodawane są również najnowsze reguły.

Konfigurator systemu Windows jest produktem wchodzącym w skład centrum oprogramowania, ale znacznie odbiegającym od podstawowych funkcjonalności. Stanowi on dodatkowe uzupełnienie dla narzędzi przeznaczonych do wspomagania użytkownika podczas konfiguracji komputera.

Zasada działania

Każdy skrypt, czyli reguła, to mini program, który posiada zaimplementowane instrukcje i polecenia wykonywane w środowisku Windows. Za ich pośrednictwem wprowadzane są nowe parametry pracy systemu np. rozmiar pliku stronicowania, wyłączenie efektów wizualnych. Charakterystyka działań zależna jest od wybranego profilu zadań i obciążenia sprzętowego. Budowany jest on na podstawie danych zdefiniowanych przez użytkownika. Większość reguł opiera się na fachowej wiedzy specjalistów. Ich parametry są ściśle sprecyzowane dla każdego z przypadków i nie mogą być edytowane.

Reguły mogą również występować w formie wspomagającej. Najczęściej nie mają one zamiaru optymalizowania systemu, a zamianę wizualną lub organizacyjną. Muszą mieć podane odpowiednie parametry przez użytkownika. Odbywa się to oczywiście w formie graficznej. Skrypty te wykorzystywane są dobrowolnie. Żaden profil nie ma wpływu na ich użycie. Wywoływane są tylko przez użytkownika.

Struktura bazy danych

Zestaw reguł występuje w formie plików o rozszerzeniach exe, cmd, bat i ps (PowerShell). Ich sposób wywołania, argumenty oraz zasoby opisywane są w bazie danych. Może również zajść sytuacja, w której zasoby zaciągane są bezpośrednio z Internetu przez skrypt. Plik wykonywalny to najbardziej zaawansowana forma, ale wymaga uprawnień administratora.

Konfigurator systemu Windows opiera się w głównej mierze o wewnętrzną bazę danych. W niej przechowywane są wszystkie reguły (w postacie binarnej) wraz z niezbędnymi informacjami. Może być ona dowolnie przenoszona i aktualizowana. Szczególnie, gdy tworzymy schematy konfiguracyjne. W przypadku pracy sieciowej wykorzystywana jest zewnętrzna baza danych.