Wsparcie dla wewnętrznych baz danych SoftPack Solution wycofane!

Z przykrością informujemy, że wsparcie dla wewnętrznej bazy danych programu SoftPack Solution zostaje oficjalnie wycofane. Nowe obrazy nie będą już wydawane, a obecne będą dostępne do czasu wydania kolejnej wersji produktu, czyli SoftPack Solution 2.0, lub wcześniej jeśli zajdzie potrzeba zwolnienia przestrzeni dyskowej. Powodem podjęcia takiej decyzji jest przede wszystkim zmiana założeń projektu. Wewnętrzna baza […]

Czytaj więcej

SoftPack Solution pozbędzie się wewnętrznej bazy

Podczas analizowania wewnętrznej bazy danych programu SoftPack Solution sporządzono raport prezentujący stopień użyteczności oraz popularności aplikacji wchodzących w skład zawartości. Jak wynika z badań, wiele produktów dostępnych lokalnie wyklucza się nawzajem. Dla przykładu oprogramowanie antywirusowe. Raz wybrane i zainstalowane konkretnego producenta powoduje, że pozostałe są bezużyteczne. Raczej rzadko spotykamy się z sytuacjami, gdzie instalujemy dwie […]

Czytaj więcej